Rakshaka rakshaka aptarakshaka song Lyrics|Vishnuvardhan|Guru kiran|S P Balasubramaniam

Rakshaka rakshaka aptrakashaka song Lyrics - S P BALASUBRAHMANYAM,RAJESH,NANDITHA Lyrics Singer S P BALASUBRAHMANYAM,RAJESH,NANDITHAMusic Guru kiran ರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ಆಪತ್ತ ಕಳೆವನು ಆಪತ್ತ ಕಳೆವನು ದೇವರಂತೆ…

Continue Reading Rakshaka rakshaka aptarakshaka song Lyrics|Vishnuvardhan|Guru kiran|S P Balasubramaniam