Sri Manjunatha-Kannada Movie Songs | Om Mahaprana Deepam Video Song | Arjun |Lyrics

Advertisement

Sri Manjunatha-ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥKannada Movie Songs | Om Mahaprana Deepam Video Song | Arjun | Lyrics – Shankar Mahadevan Lyrics

Advertisement
SingerShankar Mahadevan
MusicHamsalekha
Song WriterVedavyasa

ಓಂ ಮಹಾ ಪ್ರಾಣ ದೀಪಂ
ಶಿವಂ ಶಿವಂ
ಮಹುಕಾರ ರೂಪಂ
ಶಿವಂ ಶಿವಂ
ಮಹಾ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ
ನೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ

ಮಹಾಕಾಡ ತಿಮಿರಾಂತಕಂ
ಸೌರಗಾತ್ರಂ
ಮಹಾ ಕಾಂತಿ ಬೀಜಂ
ಮಹಾ ದಿವ್ಯ ತೇಜಂ
ಭವಾನೀ ಸಮೇತಂ
ಭಜೆ ಮಂಜುನಾಥಂ

ಓಂ ಓಂ ಓಂ ನಮಃ
ಶಂಕರಾಯಚ
ಮಯಸ್ಕರಾಯಚ
ನಮಃ ಶಿವಾಯಚ
ಶಿವತರಾಯಚ
ಭವಹರಾಯಚ

ಮಹಾ ಪ್ರಾಣ ದೀಪಂ
ಶಿವಂ ಶಿವಂ
ಭಜೆ ಮಂಜುನಾಥಂ
ಶಿವಂ ಶಿವಂ

ಅದ್ವೈತ ಭಾಸ್ಕರಂ
ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಂ
ಹೃದಶಹೃದಯಂಗಮಂ
ಚಥುರುದದಿ ಸಂಗಮಂ
ಪಂಚಭೂಥಾತ್ಮಕಂ
ಶತ್ ಶತ್ರು ನಾಶಕಂ
ಸಪ್ತ ಸ್ವರೇಶ್ವರಂ
ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಂ
ನವರಸ ಮನೋಹರಂ
ದಶ ದಿಷಾಸು ವಿಮಲಂ
ಏಕಾದಶೂಜ್ವಲಂ
ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಂ
ಪ್ರಸ್ತುತಿವ ಶಂಕರಂ
ಪ್ರಣತ ಜನ ಕಿಂಕರಂ
ದುರ್ಜನ ಭಯಂಕರಂ
ಸಜ್ಜನ ಶುಭಂಕರಂ

ಭಾಣಿ ಭವ ಥಾರಕಂ
ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿತಕಾರಕಂ
ಭುವನ ಭವ್ಯಭವನಾಯಕಂ
ಭಾಗ್ಯಾತ್ಮಕಂ ರಕ್ಷಕಂ

ಈಶಂ
ಸುರೇಶಂ
ಋಶೇಷಂ
ಪರೇಶಂ
ನಟೇಶಂ
ಗೌರೀಶಂ
ಗಣೇಶಂ
ಭೂತೇಶಂ
ಮಹಾ ಮಧುರ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ
ಮಂತ್ರ ಮಾರ್ಚಂ
ಮಹಾ ಹರ್ಷ
ವರ್ಷಂ ಪ್ರವರ್ಷಂ ಸುಶೀರ್ಷಂ

ಓಂ ನಮೋಃ ಹರಾಯಚ
ಸ್ಮರ ಹರಾಯಚ
ಪುರ ಹರಾಯಚ
ರುದ್ರಾಯಚ
ಭಧ್ರಾಯಚ
ಇಂದ್ರಾಯಚ
ನಿತ್ಯಾಯಚ
ನಿರ್ಮಿತ್ತಾಯಚ

ಮಹಾ ಪ್ರಾಣ ದೀಪಂ
ಶಿವಂ ಶಿವಂ
ಭಜೆ ಮಂಜುನಾಥಂ
ಶಿವಂ ಶಿವಂ

ಡಂ ಡಂ ಡ ಡಂ ಡಂ ಡ ಡಂ ಡಂ ಡ ಡಂ ಡಂ ಡ
ಡಂಕಾದಿನಾಧನವ ತಾಂಡವ ಡಂಬರಂ
ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ತಕದಿಮ್ಮಿ ದಿದ್ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮಿದಿಮ್ಮಿ
ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಸುಮಕಮಲ ಬಂಭರಂ

ಓಂಕಾರ
ಹ್ರೀಂಕಾರ
ಶ್ರೀಂಕಾರ
ಐಂಕಾರ
ಮಂತ್ರ ಬೀಜಾಕ್ಷರಂ
ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರಂ
ಋಗ್ ವೇದ ಮಾಧ್ಯಂ
ಯಜುರ್ವೇದ ವೇಧ್ಯಂ
ಸಾಮ ಪ್ರತೀತಂ
ಅಥರ್ವ ಪ್ರಸಾಸಂ
ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ವಿಶುದ್ಧಂ
ಪ್ರಪಂಚೈಕ್ಯ ಸೂತ್ರಂ ವಿಬುದ್ಧಂ
ಸುಸಿದ್ಧಂ
ನಕಾರಂ
ಮಕಾರಂ
ಸಿಕಾರಂ
ವಕಾರಂ
ಯಕಾರಂ
ನಿರಾಕಾರ
ಸಾಕಾರ ಸಾರಂ
ಮಹಾಕಾಲ ಕಾಲಂ
ಮಹಾ ನೀಲ ಕಂಠಂ
ಮಹಾ ನಂದ ನಂದಂ
ಮಹಾತ್ಕಾಟಹಾಸಂ
ಜಟಾಜೂಟ ರಂಗೈಕ
ಗಂಗಾ ಸುಚಿತ್ರಂ
ಜ್ವಲ ಉಗ್ರ ನೇತ್ರಂ
ಸುಮಿತ್ರಂ ಸುಗೋತ್ರಂ
ಮಹಾಕಾಷಭಾಸಂ
ಮಹಾ ಭಾನುಲಿಂಗಂ
ಮಹಾ ವರ್ತ್ರು ವರ್ಣಂ
ಸುವರ್ಣಂ
ಪ್ರವರ್ಣಂ

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸುಂದರಂ
ಸೌಮನಾಥೇಶ್ವರಂ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಂದಿರಂ
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಂ
ಉಜ್ಜೈನಿ ಪುರ ಮಹಾ ಕಾಳೇಶ್ವರಂ
ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರಂ
ಮಹಾಭೀಮೇಶ್ವರಂ
ಅಮರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ
ಭಾಮ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಷ್ವರಂ
ಪರಂವಿಶ್ವೇಷ್ವರಂ
ತ್ರ್ಯಂಭಕಾದೀಶ್ವರಂ
ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ
ಶ್ರೀ ಕೇದಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ
ಅಗ್ನಿಲಿಂಗಾತ್ಮಕಂ
ಜೋತಿ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಂ
ವಾಯುಲಿಂಗಾತ್ಮಕಂ
ಆತ್ಮ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಂ
ಅಖಿಲ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಂ
ಅಗ್ನಿ ಸೋಮಾತ್ಮಕಂ

ಅನಾದಿಂ ಅಮೇಯಂ
ಅಜೇಯಂ ಅಚಿಂತ್ಯಂ
ಅಮೋಘಂ ಅಪೂರ್ವಂ
ಅನಂತಂ ಅಖಂಡಂ

ಅನಾದಿಂ ಅಮೇಯಂ
ಅಜೇಯಂ ಅಚಿಂತ್ಯಂ
ಅಮೋಘಂ ಅಪೂರ್ವಂ
ಅನಂತಂ ಅಖಂಡಂ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರಪರಂಜೋತಿಂ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರಪರಂಜೋತಿಂ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರಪರಂಜೋತಿಂ

ಓಂ ನಮಃ
ಸೋಮಾಯಚ
ಸೌಮ್ಯಾಯಚ
ಭವ್ಯಾಯಚ
ಭಾಗ್ಯಾಯಚ
ಶಾಂತಾಯಚ
ಶೌರ್ಯಾಯಚ
ಯೋಗಾಯಚ
ಭೋಗಾಯಚ
ಕಾಲಾಯಚ

ಕಾಂತಾಯಚ
ರಂಯಾಯಚ
ಘಂಯಾಯಚ
ಈಶಾಯಚ
ಶ್ರೀಶಾಯಚ
ಶರ್ವಾಯಚ
ಸರ್ವಾಯಚಸಾಹೋರೆ ಸಾಹೊ
ಆಜಾನುಬಾಹೊ

Advertisement

Leave a Reply

Close Menu