Sri Chakradharige Song | Kannada Song Lyrics | Swathi Mutthu Kannada Movie | Chithra | NagendraPrasad |ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

Advertisement

Sri Chakradharige Song | Kannada song Lyrics | Swathi Mutthu Kannada Movie | Chithra,NagendraPrasad – Chithra Lyrics

Advertisement
SingerChithra
MusicRajesh Ramnath
Song WriterV Nagendra Prasad

ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಧಾರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ಲಾಲಿ
ರಾಜೀವನೇತ್ರನಿಗೆ ರಾಮಣೀಯ ಲಾಲಿ
ಹಾಲ್ಗೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ.. ಹಾಲ್ಗೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಲ್ಜೆನ ಲಾಲಿ
ಜಗವಾಳೋ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪದಮಾಲೆ ಲಾಲಿ.. ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಗೆ…

ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನಿಗೆ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಲಾಲಿ..
ಕಲ್ಯಾಣರಾಮನಿಗೆ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಲಾಲಿ..
ಯದುವಂಶ ವಿಭುವಿಗೆ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿ..
ಯದುವಂಶ ವಿಭುವಿಗೆ ಯಶೋದೆ ಲಾಲಿ..
ಪರಮೇಶ ಸುತನಿಗೆ …. ಪರಮೇಶ ಸುತನಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಲಾಲಿ..
ಧರೆಯಾಳೋ ವರ್ಧನಿಗೆ ಶರನೆಂದೆ ಲಾಲಿ…

ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಗೆ…

ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ…
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ…

ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಲಾಲಿ
ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಲಾಲಿ
ಲಿಂಗಕೆ ಜಂಗಮರ ವಚನಗಳ ಲಾಲಿ
ಲಿಂಗಕೆ ಜಂಗಮರ ವಚನಗಳ ಲಾಲಿ
ವೇದ ವೇದ್ಯರಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಲಾಲಿ
ಆಗಮ ನಿಗಮವೇ ಲಾಲಿಗೇ.. ಲಾಲಿ..

ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ಲಾಲಿ
ರಾಜೀವನೇತ್ರನಿಗೆ ರಮಣೀಯ ಲಾಲಿ
ಹಾಲ್ಗೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಲ್ಜೆನ ಲಾಲಿ
ಜಗವಾಳೋ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪದಮಾಲೆ ಲಾಲಿ..

ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಗೆ…ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು…

ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತು- FULL MOVIE

Advertisement

Leave a Reply

Close Menu