RAMA NAMA HADIRO RAMA BARUVANU | Roberrt | Jai Sriram | Ramanavami Special Song | Shankar Mahadevan | Darshan | Arjun Janya | ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

Advertisement

RAMA NAAMA HAADIRO RAMA BARUVNU SONG LYRICS IN KANNADA FROM ROBERT

Advertisement

Roberrt | Jai Sriram | Ramanavami Special Song | Shankar Mahadevan | Darshan | Arjun Janya – Shankar Mahadevan Lyrics

SingerShankar Mahadevan
MusicArjun Janya
Song WriterDr.V. Nagendra Prasad

ರಾಮಾಯ ರಾಮ ಬದ್ರಾಯ
ರಾಮ ಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೆ
ರಘು ನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ
ಸೀತಾಯಃ ಪತಯೇ ನಮಃ

ರಾಮ ನಾಮ ಹಾಡಿರೊ ರಾಮ ಬರುವನು
ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನು ಇದ್ದೆ ಇರುವನು

ವಿಶ್ವರೊಪಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ರಾಮ ಚಂದ್ರನು
ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಶ್ರೀರಾಮನು

ವೇದ ವೇದಾಂಥ ಓಂಕಾರ
ರಾಮನಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸಂಚಾರ
ಹಾಡೊ ಹಾಡೊ ಜೈಕಾರ..

ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್!
ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್..
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್!
ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್..
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್!
ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್..
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್!
ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್..

ರಾಮ ನಾಮ ಹಾಡಿರೊ ರಾಮ ಬರುವನು
ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನು ಇದ್ದೆ ಇರುವನು

ಗುರಿಯನೆಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಾಣ
ರಾಮ ರಾಮ ಜೈ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ

ಹನುಮಂತ ಸೀತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆ ಪ್ರಾಣ
ರಾಮ ರಾಮ ಜೈ ಜಾನಕಿ ರಾಮ
ಏನಾದರು ತಪ್ಪಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾತು
ಎಂಜಲನ್ನೆ ತಿಂದವನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೊತು
ದಶ ದಿಶೆಯಲ್ಲು ಇವ ಮಹಾರಾಜ
ಯುಗಪುರುಶನೆ ಈ ಗುಣತೇಜ
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದು ಬರೆದಾಗ
ಪ್ರತಿ ಜನುಮಾನು ಶುಭ ಶುಭಯೋಗ
ನಂಬಿ ಬಂದವರ ಆಧಾರ
ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ
ಬಾರೊ ಹಾಕೊ ಜೈಕಾರ

ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್!
ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್..
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್!
ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್..
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್!
ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್..
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್!
ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್..

ರಾಮ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಕೆ ಸತ್ತ ರಾವಣ
ಆಂಜನೇಯ ಅಲ್ಲವೆ ಗೆದ್ದ ಕಾರಣ

ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್!
ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್..
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್!
ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್..
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್!
ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್..
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್!
ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್..

ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್! ಭಾ.. ಭಾ.. ಭಾ..ನಾ ರೆಡಿ

ದೋಸ್ತ ಕಣೋ…

Roberrt | 4K Teaser

Advertisement

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Close Menu