NADIYE OO NADIYE SONG LYRICS IN KANNADA  | SAPTASAGARADAACHE ELLO MOVIE  | CHARANRAJ  |KAPIL  |

Advertisement

Sapta Sagaradaache Ello – Title Track | Rakshit Shetty | Rukmini | Hemanth M Rao| Charan Raj | Kapil – Kapil Kapilan Lyrics

Advertisement
Singer Kapil Kapilan
Music Charanraj MR
Song Writer Dhananjay Ranjan

ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್

ನದಿಯೇ ಓ ನದಿಯೇ
ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಕಾಯುವೆ
ದಿನವೂನೀ ಬರುವ
ಆ ದಾರಿಯ ಕಾಣುವೆ
ನದಿಯೇ ಓ ನದಿಯೇ
ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಕಾಯುವೆ
ದಿನವೂನೀ ಬರುವ
ಆ ದಾರಿಯ ಕಾಣುವೆ

ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾ….
ನಿನ್ನ ಸೇರುವ ಆಸೆಯಲ್ಲೇ ನಾ….
ಮನಸುಪೂರ ನೀನೆ
ನಗುವ ಸಾರ ನೀನೆ
ಇರುವ ನೂರು ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ತನನ
ನನ್ನ ಮನನ ಓ ಓ ಓ ಓ
ನಲಿವು ನೀನೆ ನನಗೆ ಸುಳಿವು ನೀನೆ
ವರಿಸಲು ನಿನ್ನ ವಿನಹ
ಏನು ಇರಲೆ ನಿನ್ನೆ ಬರೆದೆ ಓ ಓ ಓ ಓ


ಬಳಿ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು
ಇರು ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕು
ಕೇಳು ಕೇಳು..
ನದಿಯೇ ನದಿಯೇ
ಬೆರೆತಾಗ ನಾನು ನೀನು
ನೀನೆ ನಾನು ನಾನೇ ನೀನು
ಕೇಳು ಕೇಳು..
supercinelyrics.com


ನೀಲಿ ಬಾನ ಅಂಚಲ್ಲೇ
ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುತಾ..
ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿ ಹೋದಂತ
ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತಾ…
ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ..

ಮನಸುಪೂರ ನೀನೆ
ನಗುವ ಸಾರ ನೀನೆ
ಇರುವ ನೂರು ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ತನನ
ನನ್ನ ಮನನ ಓ ಓ ಓ ಓ
ನಲಿವು ನೀನೆ ನನಗೆ ಸುಳಿವು ನೀನೆ
ವರಿಸಲು ನಿನ್ನ ವಿನಹ
ಏನು ಇರಲೆ ನಿನ್ನೆ ಬರೆದೆ ಓ ಓ ಓ ಓ
ಮನಸುಪೂರ ನೀನೆ
ನಗುವ ಸಾರ ನೀನೆ
ಇರುವ ನೂರು ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ತನನ
ನನ್ನ ಮನನ ಓ ಓ ಓ ಓ
ನಲಿವು ನೀನೆ ನನಗೆ ಸುಳಿವು ನೀನೆ
ವರಿಸಲು ನಿನ್ನ ವಿನಹ
ಏನು ಇರಲೆ ನಿನ್ನೆ ಬರೆದೆ ಓ ಓ ಓ ಓ
MOVIE NAME ; SAPTHASAGARADAACHE ELLO
SONG ; NADIYE OO NADIYEAdvertisement

Leave a Reply